Tin cậy

LEGO® Friends: Heartlake Rush

chuchi-guti
99.98MB
Tải về
Tải về 25k - 50k
Phiên bản 1.2.4 3 tháng trước

Mô tả của LEGO® Friends: Heartlake Rush

We wanted to make a LEGO run game that would be fast-to-the-fun and have heaps of things to collect and do. Right now we have Andrea, Mia, Olivia, Emma, Stephanie and a bunch of their LEGO friends in the game for you to drive around with. There’s heaps of missions to go on, collecting things as you drive, fligh, jump, duck and dodge your way around other vehicles and obstacles on the street. Zobo is in there too, and when you collect him, you’ll turn into a different sort of vehicle. Even though it is a LEGO Friends game, it is not meant to be a game for girls only. If you or your family love run games, racing, collecting cool items, we hope falling in love with LEGO Friends game will come easy.

- DRIVE through LEGO Heartlake City as your favorite Friends character!

- COLLECT coins, ice cream, fruit, flowers, gifts, confetti bombs, and a special collectible item for each of the five Friends!

- PURCHASE special characters or an amazing Stud Doubler!

- CUSTOMIZE your cars with decals, colored tires, and aerial toppers!

- COMPLETE MISSIONS to level up and earn more coins!

- DODGE enemies coming right at you!

- DECORATE your cars with unlockable decals!

- BOOST AND TRANSFORM your car into a jet by picking up Zobo the robot!

- UNLOCK all 10 playable LEGO Friends characters and cars by earning coin rewards!

- MIX AND MATCH your characters, cars, and decals for a true LEGO game building experience!

- SAFETY FIRST: Play in a safe, closed environment, with NO third-party advertising, links to external websites or hidden data collection. LEGO marketing content and information is served, for instance LEGO news about LEGO sets and other LEGO games, in hope of inspiring creative play.

Please note that you can download this game for free and it is free to play the app but additional content is available via in-app purchase. In-app purchases cost real money and are charged to your account. To disable the ability to make in-app purchases, change the device settings.

For app support, contact LEGO Consumer Service.

For contact details, refer to http://service.LEGO.com/contactus

We love to take your comments from reviews to our internal design meetings, and talk about how to make our play experiences better. Please take the time to tell us what you think!

Child Safety and Privacy is important to the LEGO Group. Please read more about them on http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/Privacy-Policy and http://aboutus.LEGO.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for-apps. Our privacy policy and terms of use for apps are accepted if you download this app.

LEGO, the LEGO logo and the FRIENDS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. All rights reserved.

Chúng tôi muốn tạo ra trò chơi LEGO chạy nhanh và có nhiều thứ để thu thập và làm. Ngay bây giờ chúng tôi có Andrea, Mia, Olivia, Emma, ​​Stephanie và một nhóm bạn LEGO của họ trong trò chơi để bạn lái xe vòng quanh. Có rất nhiều nhiệm vụ để tiếp tục, thu thập mọi thứ khi bạn lái xe, trượt tuyết, nhảy, vịt và né tránh đường xung quanh các phương tiện và chướng ngại vật khác trên đường phố. Zobo cũng ở đó, và khi bạn thu thập anh ta, bạn sẽ biến thành một loại xe khác. Mặc dù nó là một trò chơi LEGO Friends, nó không phải là một trò chơi dành cho con gái. Nếu bạn hoặc gia đình của bạn yêu thích chạy trò chơi, đua xe, thu thập các mặt hàng thú vị, chúng tôi hy vọng sẽ rơi vào tình yêu với trò chơi LEGO Friends sẽ trở nên dễ dàng.

- DRIVE qua LEGO Heartlake City là nhân vật bạn yêu thích của bạn!

- Thu thập tiền xu, kem, trái cây, hoa, quà tặng, quả bom confetti, và một vật phẩm đặc biệt cho mỗi người trong số năm người bạn!

- MUA các nhân vật đặc biệt hoặc một Stud Doubler tuyệt vời!

- CUSTOMIZE xe của bạn với đề can, lốp xe màu, và toppers trên không!

- HOÀN THÀNH COMPLETE để lên cấp và kiếm thêm tiền!

- Kẻ thù DODGE đến ngay tại bạn!

- Trang trí xe của bạn với đề can mở khóa!

- BOOST VÀ TRANSFORM xe của bạn thành một máy bay phản lực bằng cách chọn lên Zobo robot!

- UNLOCK tất cả 10 nhân vật và xe hơi LEGO bạn bè có thể chơi bằng cách kiếm phần thưởng tiền xu!

- MIX VÀ MATCH nhân vật của bạn, xe hơi, và đề can cho một kinh nghiệm xây dựng trò chơi LEGO thật!

- AN TOÀN ĐẦU TIÊN: Chơi trong môi trường an toàn, khép kín, không có quảng cáo của bên thứ ba, liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc thu thập dữ liệu ẩn. Nội dung và thông tin tiếp thị LEGO được phục vụ, ví dụ: tin tức LEGO về bộ LEGO và các trò chơi LEGO khác, với hy vọng tạo cảm hứng sáng tạo.

Xin lưu ý rằng bạn có thể tải về trò chơi này miễn phí và nó là miễn phí để chơi các ứng dụng nhưng nội dung bổ sung có sẵn thông qua mua trong ứng dụng. Mua hàng trong ứng dụng sẽ tính tiền thật và được tính vào tài khoản của bạn. Để tắt khả năng thực hiện mua hàng trong ứng dụng, hãy thay đổi cài đặt thiết bị.

Để được hỗ trợ ứng dụng, hãy liên hệ với Dịch vụ người tiêu dùng LEGO.

Để biết chi tiết liên hệ, hãy tham khảo http://service.LEGO.com/contactus

Chúng tôi muốn nhận xét của bạn từ các bài đánh giá đến các cuộc họp thiết kế nội bộ của chúng tôi và nói về cách làm cho trải nghiệm chơi của chúng tôi tốt hơn. Hãy dành thời gian để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!

An toàn và quyền riêng tư của trẻ em rất quan trọng đối với Nhóm LEGO. Vui lòng đọc thêm về chúng trên http://aboutus.LEGO.com/legal-notice/Privacy-Policy và http://aboutus.LEGO.com/en-us/legal-notice/terms-of-use-for- ứng dụng. Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng cho ứng dụng của chúng tôi được chấp nhận nếu bạn tải xuống ứng dụng này.

LEGO, logo LEGO và biểu tượng FRIENDS là các nhãn hiệu và / hoặc bản quyền của LEGO Group. © 2018 Nhóm LEGO. Đã đăng ký Bản quyền.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho LEGO® Friends: Heartlake Rush

4.5
4
5
3
4
0
3
1
2
0
1
0

Đánh giá LEGO® Friends: Heartlake Rush

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên LEGO® Friends: Heartlake Rush, hãy là người đầu tiên!

Cờ LEGO® Friends: Heartlake Rush

Cờ trusted
Hoạt động tốt 1
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng chuchi guti
Cửa hàng chuchi-guti 1 1.71k

Tải về các ứng dụng tương tự trên LEGO® Friends: Heartlake Rush

Thông tin APK về LEGO® Friends: Heartlake Rush

Phiên bản APK 1.2.4
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên LEGO System A/S


Tải về LEGO® Friends: Heartlake Rush APK
Tải về